Презентації VIІ конференції

Gerard McNulty  Director of Clean Energy Products Ltd Ireland

 «Artificial Intelligence for energy savings and process optimisation in industry»

Павло Павлов – доцент кафедри вищої математики та інформаційних технологій Поліського державного університету, Білорусь

«Математическое моделирование распре-деленной масштабируемой микроэлектро-системы»

Mogens Bikelund — Director General of the Danish Energy Efficiency Service Platform «SC Nordic»

«High level of energy efficiency is the key to Ukraine’s successful economic development. Danish experience and support»

Віктор Каплунпроректор Київського національного університету технологій та дизайну

Ірина Шведчикова – професор кафедри енергоменеджменту та прикладної електроніки Київського національного університету технологій та дизайну

«Комплексна освітня  платформа  проектної  діяльності у сфері  енергоефективності»

Farai Mlambo — Lecturer of University of the Witwatersrand, Johannesburg, South Africa

«Energy Efficiency In South Africa»

Віталій Лисенко завідувач кафедри автоматики та робототехнічних систем ім. акад. І.І. Мартиненка Національного університету біоресурсів і природокористування України

«Інтелектуальні алгоритми керування складними біотехнічними об’єктами»

 Дмитро Алексієвський  доцент кафедри електронних систем Запорізької державної інженерної академії

«Візуальна математична модель електромеханічної системи ВЕУ з аеродинамічним мультиплікуванням»

Олег Шевченко директор проектного офісу Київського національного університету технологій та дизайну

«Механізм управління енергозбереженням в системі  закладів вищої освіти»

Сергій Денисюк – директор Інституту енергозбереження та енергоменеджменту Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Віталій Опришко – асистент кафедри електропоста-чання Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

«Механізми реалізації програми керування попитом на електричну енергію у світовій практиці»

Михайло Артеменко – професор кафедри енергоменеджменту та прикладної електроніки Київського національного університету технологій та дизайну

Володимир Бобровник  – головний енергетик Київського національного університету технологій та дизайну

 «Методика розрахунку енергозберігаючого ефекту від застосування активного фільтра в трифазній чотирипровідній системі електропостачання»

Богдан Литкович – продакт-менеджер ТОВ «Бауміт»

«Довговічні системи утеплення ТМ «Бауміт»»

Андрій Бондаренко – регіональний менеджери фірми «EFFI»

«Кліматичні панелі EFFI — енергоефективна система опалення»

 Віра Василенко – асистент кафедри електропостачання Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

«Оптимізація фінансових ресурсів на енергозберігаючі заходи з використанням рангового аналізу»

 Олександр Русу  старший викладач кафедри автоматизації технологічних процесів та електроживлення Одеської національної академії зв’язку ім. О.С. Попова

«Використання сонячних колекторів у системах обігріву приміщень»