Публікація матеріалів

Учасники конференції мають можливість опублікувати статті у фаховому виданні «Технології та інжиніринг» (Вісник КНУТД) ISSN 1813-6796. До початку конференції буде виданий спецвипуск з матеріалами конференції. Журнал внесено до наступних міжнародних баз даних: Ulrich’s Periodicals Directory, EBSCOhost, WorldCat, Российский индекс научного цитирования (РИНЦ), Index Copernicus, Research Bible, Scientific Journal Impact Factor (SJIF), Polish Scholarly Bibliography (PBN), Journals Impact Factor (JIF), Open Academic Journals Index (OAJI), InfoBase Index, International Scientific Indexing (ISI), Universal Impact Factor (UIF), CiteFactor. Електронна копія видання знаходиться у відкритому доступі на сайті Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського НАН України та офіційному сайті видання.

Вимоги до оформлення матеріалів конференції дивиться на сайті: http://vistnuk.knutd.edu.ua/dlya-avtoriv/

Статті приймаються англійською та українською мовами до 19 жовтня 2024 року

Вартість публікації у спеціалізованому номері наукового фахового журналу «Технології та інжиніринг» (Вісник КНУТД) становить 65 грн./стор. + 200 грн. (вартість одного примірника) + 50 грн. (поштове пересилання збірника).

Банківські реквізити для оплати статті:

Отримувач: Київський національний університет технологій та дизайну

Розрахунковий рахунок UA698201720313211002201003551

Банк ДКСУ м. Київ (Державна казначейська служба України)

МФО 820172, код ЄДРПОУ 02070890

Свідоцтво про реєстрацію № 37577817

Індивідуальний податковий номер 020708926107

Призначення платежу: П.І.Б. (автора (-ів) публікації) – за публікацію у журналі «Технології та інжиніринг» (Вісник КНУТД)