Публікація матеріалів

Учасники конференції мають можливість опублікувати статті у фаховому виданні «Технології та інжиніринг» (Вісник КНУТД) ISSN 1813-6796. До початку конференції буде виданий спецвипуск з матеріалами конференції. Журнал внесено до наступних міжнародних баз даних: Ulrich’s Periodicals Directory, EBSCOhost, WorldCat, Российский индекс научного цитирования (РИНЦ), Index Copernicus, Research Bible, Scientific Journal Impact Factor (SJIF), Polish Scholarly Bibliography (PBN), Journals Impact Factor (JIF), Open Academic Journals Index (OAJI), InfoBase Index, International Scientific Indexing (ISI), Universal Impact Factor (UIF), CiteFactor. Електронна копія видання знаходиться у відкритому доступі на сайті Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського НАН України та офіційному сайті видання.

Вимоги до оформлення матеріалів конференції дивиться на сайті: http://vistnuk.knutd.edu.ua/dlya-avtoriv/

Статті приймаються англійською та українською мовами до 19 жовтня 2023 року

Вартість публікації у спеціалізованому номері наукового фахового журналу «Технології та інжиніринг» (Вісник КНУТД) становить 60 грн./стор. + 200 грн. (вартість одного примірника) + 50 грн. (поштове пересилання збірника).

Банківські реквізити для оплати статті:

Одержувач: Київський національний університет технологій та дизайну, р/р 31259228203551, МФО 820172, Банк ДКСУ, ЄДРПОУ 02070890.
Призначення платежу
: П.І.Б. (автора (-ів) публікації) – за публікацію у журналі «Технології та інжиніринг» (Вісник КНУТД)