Презентації IХ конференції

Анатолій Козленко – директор навчально-наукової лабораторії «Центр енергоефективності» Київського національного університету технологій та дизайну, голова комісії з енергоефективності ICC з доповіддю

«Енергоефективність через освіту».

 

Інна Білоус – канд. техн. наук, доцент кафедри теплотехніки та  енергозбереження  Національного технічного університету України «Київський Політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» з доповіддю

«Експериментальне дослідження якості повітря та повітрообміну в закладах освіти та житлових будівлях».

 

Олександр Русу – канд. техн. наук, ст. викладач кафедри автоматизації технологічних процесів та електроживлення Одеської національної академії зв’язку ім. О.С. Попова з доповіддю

«Альтернативні джерела живлення для засобів автоматизації».

 

Савелій Скрипник – аспірант кафедри електричної інженерії Донецького національного технічного університету з доповіддю

«Проблеми передачі електричної енергії для забезпечення безперебійної роботи енергетичних систем України».

 

Дмитро Остренко – аспірант кафедри електричної інженерії Донецького національного технічного університету з доповіддю

«Розробка та виконання математичного моделювання роботи стенду «Фотоелектрична станція».